Concord Birth Flow

Concord Birth Flow är ett nytt och naturligt tillvägagångssätt för hantering av nyfödda och avnavling av navelsträngen – baserat på fysiologiska parametrar som möjliggör omedelbar behandling och stabilisering nära intill modern.

Forskarna Prof. Arjan te Pas och Prof. Stuart Hooper samt ett team av experter från Leiden University Medical Center utvecklade konceptet med avnavling av navelsträngen vid den tidpunkt då barnet är helt stabilt och andas på egen hand.

Tekniken leder till ett försiktigt skifte från den syrerika blodtillförseln från moderkakan till den autonoma andningen och blodcirkulationen.

Klicka på bilderna för att förstora …

Concord birth flow
Concord birth flow

Concord gör det alltså möjligt för specialister inom neonatologi att ge livräddande behandling med navelsträngen intakt så länge det behövs. Nära mamman får barnet maximal nytta av blodet från moderkakan tills det andas själv.

Concord Birth Trolley är en mobil vagn som kan utrustas med alla nödvändiga apparater för att övervaka och behandla bebisar som behöver extra stöd efter födseln.

Det är inte längre brådskande att klippa navelsträngen då all nödvändig behandling kan ges omedelbart samtidigt som man lugnt kan vänta med avnavlingen tills bebisen är helt stabil och andas själv.

Concord Birth Trolley har en unikt formad vagga med patenterad öppning för navelsträngen och är monterad på en höj- och sänkbar och roterande arm, vilket ger frihet att placera barnet väldigt nära sin mamma.

Barnet, oavsett om det är för tidigt fött eller fullgången nyfödd, kan placeras säkert på vaggan, även med en mycket kort navelsträng.

Vaggans placering gör det också möjligt för mamman att se och röra vid sitt barn.

Concord birth flow

I Concord Zonen, oavsett om det är i förlossningsrummet eller operationssalen, arbetar obstetriska och neonatala specialister tillsammans vid moderns säng för att ge den bästa vården för den nyfödda och modern.

Utbildning är nyckeln till att säkerställa att Concord Birth Flow implementeras på ett adekvat sätt, vilket är till fördel för alla inblandade specialister.

Därför ingår ett omfattande tredagars utbildningsprogram på köpet. Det säkerställer både den perfekta platsen för Concord Birth Trolley och att alla teammedlemmar kan arbeta effektivt tillsammans.