VausSim ultraljudssimulator

Med hjälp av VausSim från Accurate Solutions kan du omvandla varje simulator eller levande figur till en avancerad ultraljudssimulator.

VausSim använder speciellt utvecklade RFID-tags som gör det möjligt att återskapa önskad ultraljudsbild var som helst.

Instruktören kan dessutom via den medföljande programvaran själv upprätta sina egna fall utan ytterligare omkostnader.

Tekniken tillåter ändå att man kan ändra simulatorns patologiska ultraljudsbild i realtid under scenarierna. VausSim är robust och fungerar också under transport av systemet.

Instruktörsgränssnittet kan ses på vilken enhet som helst med en webbläsare.

ultraljudssimulator

ultraljudssimulator

Se hur det fungerar på videon här: