Bronkoskopi simulator

Bronkoskopi Simulatorn från ORSIM är liten, smart och mobil och har ett antal unika egenskaper som möjliggör flexibel bronkoskopi utbildning såväl för noviser som för experter.

“The ORSIM is a success with my fellow anesthesiologists. It really works!“

Dr. Åsa Eriksson Nordesjö, specialist in anesthesiology and intensive care, ANIVA Simulator instructor, KTC Akademiska, Uppsala.

ORSIM Overview

ORSIM Pediatrics overview

ORSIM Healthy 1 year old

ORSIM Pediatrics Foreign Body

ORSIM Cystic Hygroma

ORSIM Laryngomalacia

ORSIM TOF

ORSIM Macroglossia

ORSIM Pulmonology Overview

ORSIM Bronchiectasis

ORSIM Bronchiectasis Multichoice question

ORSIM Tracheobronchopathia Osteochondroplastica

ORSIM Squamous Cell Carcinoma

ORSIM Squamous Cell Carcinoma MCQ

ORSIM Amyloidosis

ORSIM Amyloidosis MCQ