DuCanto sugkateter

GM Medical har ett urval af SSCORs sugkatetrar och sugpumpar. SSCORs fokus är medicinsk utrustning utformad för att hjälpa sjukvårdspersonal med att rengöra patientens luftvägar.

DuCanto katetern

DuCanto katetern är en speciellt utvecklad styv sugkateter som är utformad för att suga vätskor och koagel från patientens övre luftväg – snabbt och effektivt.

Till skillnad från traditionella Yankauer-sugkatetrar så har DuCanto katetern en betydligt större inre diameter vilket betyder att den inte sluter till och har en kraftigare sug.

Dessutom är den utformad så att den passar för orofaryngeal anatomi, vilket gör det lätt att placera och använda i samband med SALAD-tekniken (Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination).

Kontakta oss om du önskar prova tekniken så skickar vi gärna några varuprover.

DuCanto sugkateter