Luftvägstränare och  luftvägstorsoer

GM Medical är stolta över att kunna presentera marknadens mest realistiska luftvägstränare från nordirländska TruCorp samt luftvägstorsoer från hhv. Gaumard och TruCorp.

Här på sidan kan du se en översikt över den första TruCorp serien av vuxen luftvägstränare efterföljt av deras baby- och barn-luftvägstränare och avslutningsvis de två luftvägstorsoerna.

AirSim

Vuxen luftvägsstyrnings- och intubations träningsdocka.

Luftvägstränare

AirSim Advance Bronchi X

Medicinsk träning i diagnostisk bronkoskopi och luftvägsledning.

Luftvägstränare

AirSim Advance X

Vuxen luftvägsstyrning, träningsdocka till intubation och ventilation.

Luftvägstränare

AirSim Bronchi

Vuxen luftvägsstyrning och fiberoptisk undersökningsträning.

Luftvägstränare

AirSim Combo Bronchi X

Trakeostomi och diagnostisk bronkoskopi träning.

Luftvägstränare

AirSim Combo X

Intubations-, trakeostomi- och cricothyroidotomy träningsdocka

Luftvägstränare

TruCric

Träningsmodell för cricothyroidotomi, trakeostomi och ventilation.

Luftvägstränare

AirSim Baby X

Träningsdocka för undervisning och träning av spädbarnsluftvägar.

Luftvägstränare

AirSim Child Bronchi X

Pediatrisk luftvägsstyrning och diagnostisk teknikträning.

Luftvägstränare

AirSim Child Combo Bronchi X

Pediatrisk intubation, trakeostomi och diagnostisk bronkoskopi-träning.

Luftvägstränare

AirSim Baby X

Träningsdocka för undervisning och träning av spädbarnsluftvägar.

Luftvägstränare

AirSim Child Bronchi X

Pediatrisk luftvägsstyrning och diagnostisk teknikträning.

Luftvägstränare

AirSim Child Combo X

Pediatrisk intubation, tracheostomi och cricothyroidotomi-träning.

Luftvägstränare

AirSim Child X

Pediatrisk intubation och luftvägsstyrnings träningsdocka.

Luftvägstränare

AirSim Pierre Robin X

Svår luftvägsstyrningsträning för spädbarn med PRS.

Luftvägstränare

Luftvägstorsoer

Med hjälp av Gaumard HAL S315.100 kan man träna igenkänning av laryngospasm och om nödvändigt utföra en nödtrakeotomi eller cricothyrotomi.

Luftvägstorsoer

För att förbättra HLR-träningen ska du tillägga Gaumard OMNI 2 för att se realtids-CPR-kvalitetsfeedback via den handhållna styrenheten och pc-länk programvaran.

TruCorp TruMan Trauma X tillämpas vid luftvägsstyrning, kirurgisk simulering och återupplivningsträning.

Luftvägstorsoer