Extrakorporeal hjärt-lungmaskin

ECLSim från Accurate är en unik skärmbaserad simulator som ger användaren möjlighet att träna förmågan att tolka parametrarna i ett extrakorporealt life-support system, diagnostisera och anpassa behandlingen för patienter som har behov av hjärt-lungmaskin.

Dessutom ger ECLSim-instruktören möjlighet att simulera flera scenarier, såsom respirationsbesvär vid hjärtinsufficiens eller cirkulationssvikt med respirationsbesvär, återupplivning, brygga för transplantation samt syresättningsproblem, cirkulationsbesvär eller massiv blodförlust.

Se broschyr här.

REBOA Task Trainer
extrakorporeal hjärt-lungmaskin