ClearMate – enkel kolmonoxid förgiftningslösning

CO-inandning är den vanligaste typen av förgiftning i världen. Det förekommer ofta i hemmet – särskilt i tredje världen – där det påverkar ett oproportionerligt stort antal kvinnor och barn. Ju längre en patient förblir obehandlad, desto mer påverkas de inre organen.

ClearMate kolmonoxid förgiftningslösning låter dig behandla CO-offer lika effektivt som hyperbariskt syre utan fördröjning. Då behandlingen startar mycket snabbare är elimineringen av CO mycket snabbare.

Thornhill Medical har tillsammans med ClearMate konstruerat ett bärbart system som bara kräver syre och en liten cylinder koldioxid. Det 6 kg lätta och kompakta systemet är pneumatiskt och har inte behov av elektricitet, batterier eller datorer för att fungera.

Klicka på bilden för att förstora.

Läs mer i broschyren här.

Kolmonoxid förgiftningslösning