Basal ultraljudsträning

TruCorps produkter har länge varit Golden Standard för luftvägshantering inom anestesin. Nu har de vidareutvecklat sitt produktsortiment med nedanstående serie kompetensutbildare för träning i basalt ultraljud.

TruIV Block ultraljudsträning i IV-procedurer

Som en del av TruUltra-produktsortimentet ger TruIV Block eleverna möjlighet att få färdigheter i de metoder som är förenat med IV-kanylering. Med åtta vener (ytliga och djupa), som sträcker sig från 4 till 8 mm i diameter, kan eleverna öva sig i användandet av ultraljud vid IV-procedurer.

Se broschyr

Klicka på bilderna för att förstora …

Ultraljudsträning

TruNerve Block 3-i-1 ultraljudsmodell

Denna innovativa 3-i-1 ultraljudsmodell ger praktisk träning i:

  • Ultraljudsstyrd nervblockad – du kan följa och placera nålspetsens placering
  • Ultraljud IV-insättning med inbyggda kärl och realistisk återblick i blodet
  • Forma ultraljudsbilder av en bruten benstruktur
  • Effektiv träning i ultraljudsstyrd regional anestesi
  • Utveckla, öva och upprätthålla de färdigheter som är nödvändiga för att använda ultraljud till att styra regional anestesi och vaskulära åtkomstprocedurer. Simulerad anestesivätska kan injiceras omkring nerven
  • Realistisk, hållbar och enkel att installera.

TruNerve Block är idealiskt för akutmedicin, radiologi, kirurgiska träningsprogram, ultraljuds-träningsprogram, simuleringscenter, kirurgiska färdighetscenter, medicinska utbildningsfaciliteter och tillverkare av ultraljudsundervisning och -demonstrationer.

Se broschyr

Ultraljudsträning

TruPICC träningsarm

TruPICC är en vuxen manlig träningsarm designad för effektiv träning i perifert införda centrala katetrar och IV-insättning.

Den ultraljudsstyrda PICC-linjen och IV-placeringsmodellen utvecklar användarens färdigheter associerade med nålplacering, guidewire och katetrar vid hjälp av ultraljud. Den är också idealisk för ultraljudstillverkare åt utbildning och demonstrationer.

Överarmens anatomi har korrekt och realistisk vaskulär anatomi, verklighetstrogen känsla och respons. Utvecklat av TruCorps unika självläkande TruUltra-material.

Se broschyr

Ultraljudsträning