Bullpup-katetern som varar i upp till 29 dagar

Bullpup Scientific har utvecklat M/29 Bullpup-katetern – en ny PVK som varar i upp till 29 dagar, vilket långt överskrider den genomsnittliga längden på sjukhusvistelser.

M/29 Bullpup är ett 8,5-10 cm långt PVK som sätts in som en standard IV-kanyl, men dess speciella design tillåter insättning utan att beröra själva katetern.

Snabb och lätt insättning reducerar hanteringstiden och tillkommande risker för komplikationer och ökade kostnader.

Huvudfördelar:
  • Upp till 29 dagars liggtid
  • Standard införingsprocess
  • Minimal träning
  • Reducerar byte av kateter och tillhörande nålar
  • Hög tillfredställelse hos patienter

Se broschyr här.

Bullpup-katetern

Klicka på bilden för att förstora.