Virtuel Simulation

BodyInteract – virtuel simulation

BodyInteract är ett intuitivt program for virtuel simulation, både individuellt och i grupp. Det fungerar också riktigt bra som ett interaktivt verktyg för undervisning.

Body Interact har talrika patientcases inom många olika specialiteter och deltagarnas prestation evalueras utifrån gällande internationella guidelines. Efteråt får man feedback med detsamma på ett detaljerat, men intuitivt och pedagogiskt vis:

Virtuel Simulation
Virtuel Simulation

Body Interact kan användas som ett deltagardrivet tränings- och reflektionsverktyg, antingen individuellt via en webb-uppkoppling eller gruppvis där man tränar runt om patienten. Därtill vill man kunna skapa OSCE-övningar.
Se broschyren her. Eller kontakta vår produktspecialist ovan för en presentation av teknologin.