Virtuel Simulation

BodyInteract Virtuel Simulation

BodyInteract er et intuitivt program til virtuel simulation, både individuelt og i grupper. Det fungerer desuden rigtig godt som et interaktivt redskab ved undervisning.

Body Interact har talrige patientcases inden for mange forskellige specialer, og del-tagernes performance bliver evalueret ud fra de gældende internationale guidelines. Efterfølgende bliver feedback givet med det samme på en detaljeret, men intuitiv og pædagogisk måde:

Virtuel Simulation
Virtuel Simulation

Body Interact kan anvendes som et del-tagerdrevet trænings- og refleksionsværktøj, enten individuelt via en web-adgang eller gruppevis, hvor man træner rundt om patienten. Dertil vil man kunne skabe OSCE-øvelser.

Se brochure her. Eller kontakt vores produktspecialist ovenfor for en præsentation af teknologien.