Varmelamper

Ceramotherm 3000 fra Weyer er resultatet af næsten 40 års uafbrudt udvikling i medicinsk anvendelse af infrarød strålevarme.

Praktisk, enkel og intuitiv betjening og funktionalitet, samt høj grad af patientsikkerhed er fordelene ved denne varmelampe.

Se mere nedenfor og yderligere detaljer i brochuren her.

Varmelamper

Varmelamper

Imponerende opvarmnings effekt

Infrarød strålingsvarme opvarmer ikke den omgivende luft, men absorberes af de organer, som de rammer, og omdannes til varme. Via reflektor ledes varmen effektivt og jævnt til patienten. Quick-Heat funktionen tilfører den nødvendige opvarmning langt hurtigere end traditionelle infrarøde strålevarmere.

Varmelamper

Nem at betjene

Ligesom ved Weyers velkendte Thermocare og Variotherm vælges intensitet og belysning intuitivt og ud fra princippet “Vælg – Juster – Bekræft”. Dermed forebygges utilsigtet brug af eksempelvis besøgende.

Ved forskellige lysforhold (dag, nat) tilpasses lysstyrken på farvedisplayet automatisk, så skærmen kan aflæses tydeligt på alle tidspunkter.

Varmelamper

Fleksibel justering af intensitet

Ujævne trinvise indstillinger for varmekapacitet er fortid. Især for spædbørn er en følsom indstilling af strålingsintensitet et must. Ceramotherm tilbyder finjustering af intensiteten i mW/cm² og alternativt i %.

Den valgte intensitet, som gives til patienten, kan styres præcist og er angivet med den faktiske værdi i displayet. Teknikken gør det muligt at opretholde kropstemperaturen hos voksne, spædbørn og særligt premature børn under intensiv pleje.

Varmelamper

Homogen belysning

For de mindste patienter er kun det bedste lys godt nok. Spædbørn, især nyfødte, bliver stressede, når de blændes af et pludseligt skærende spotlys. Derfor tændes og slukkes lyset forsigtigt på Ceramotherm 3000. Små patienter forbliver derved rolige og føler sig trygge.

Farvetemperaturen af lyset er 4000 gr. Kelvin, som garanterer fremragende belysning, og er dermed velegnet til undersøgelse og mindre operationer. Belysningens intensitet kan tilpasses i 5 trin i henhold til den aktuelle situation, hvormed det optimale lys er altid til rådighed.

Varmelamper

Integrerede timere

Med tre integrerede timere er Ceramotherm meget fleksibel:

  • Apgar timer
  • Stopur
Varmelamper

Integreret patientsikkerhed

Ikke alle varmelamper tilbyder de væsentligste sikkerhedsfunktioner, hvilket formentlig er for at holde omkostningerne nede. En del af de udsatte overflader kan blive faretruende varme, fordi de ikke har en effektiv beskyttelse, slukningssikring og advarselsudstyr.

Dette gælder ikke for Ceramotherm serien som er designet under hensyntagen til gældende standarder og i overensstemmelse med princippet om integreret sikkerhed, for at minimere alle mulige risici. Derfor er varmelegemer anbragt bag beskyttelse og forhindrer børn, operatører og andre fra at røre det 200-600 gr. varme varmeelement.

Varmelamper

Applikation med maksimal sikkerhed

Det infrarøde spektrum i varmelampen er valgt således, at man opnår den optimale varmeintensitet og samtidig forebygger skader af øjne og hud.

Varmelamper

Meget små eller hypotermiske patienter kræver ofte høj strålingsintensitet for at opretholde deres kropstemperatur. I nogle tilfælde kan intensitet over 10 mW/cm medføre hypertermi og hudskader i det lange løb. For at undgå sådanne risici reduceres strålingsintensiteten i Ceramotherm automatisk til en sikker værdi efter 15 minutter, og et signal lyder for at informere personalet. Den faktiske intensitet og tid til automatisk intensitetsreduktion vises i displayet.

Da varmelegemerne forbliver varme efter slukning, er den resterende intensitet vist indtil fuld afkøling er opnået.

Varmelamper

Autodetektionsfunktion til højdejusterbare varmelamper med konstant intensitetsmåling hos patienten

Ceramotherm med højdejusterbar væg- eller loftmontering har en automatisk afstandsdetektion til automatisk intensitetsjustering ud fra den givne afstand samt som et unikt patientsikkerheds feature.

Funktionen er også tilgængelig som ekstraudstyr til andre versioner.

Autodetect vil straks reducere strålingsintensiteten, når afstanden til patienten reduceres, og det vil automatisk øge intensiteten, hvis afstanden til patienten øges. Parametrene for intensitet og afstand vises i overensstemmelse hermed. Det er en unikt patientsikkerheds feature, som kun Weyers Ceramotherm varmelampe kan tilbyde.