FSAIO Forårskonference
Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker
20. – 21. marts, 2023
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Se mere her

KlinSIM23
22.-23. marts 2023
Jönköping
Se mere her

DASEM Ultralyds Festival
23.-24. marts 2023
Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102
6400 Sønderborg
Se mere her

2nd DASAIM Symposium on Perioperative Medicine
17. april 2023
DGI Byen, Tietgensgade 65, København
Se mere her