riktigt bra

BodyInteract

BodyInteract er et intuitivt program til virtuell simulasjon, både individuelt og i grupper. Det fungerer dessuten godt som et interaktivt redskap til undervisning.

Body Interact har mange pasientcases innenfor mange forskjellige spesialiseringer, og deltakernes performance blir evaluert ut fra de gjeldende internsjonale retningslinjene. Etterfølgende blir det gitt feedback med en gang på en detaljert, men intuitiv og pedagogisk måte:

Body Interact kan brukes som et deltakerdrevet trenings- og refleksjonsværktøy, enten individuelt via en web-tilgang eller gruppevis, hvor man trener rundt pasienten. I tillegg vil man kunne skape OSCE-øvelser.

Se brosjyre her. Eller kontakt produktspecialisten vår for en presentasjon av teknologien.