Trådløs monitorering av vitale funksjoner hvert andre minutt

Sensium er et trådløst system designet for proaktiv pasientmonitorering på sykehusets sengeavdelinger.

Sensium er et bærbart, trådløst plaster (15 gram), som måler de viktigste vitale verdier (hjerterytme, respirasjonsfrekvens og axil temperatur), og som hvert andre minutt sendes trådløst til avdelingens personale. Personalet kan dermed raskt reagere på en forverring i pasientens tilstand. Den intensiverte monitorering skaper derfor trygghet for både pasienter og personale.

Alle data integreres med hospitalets IT-system, hvilket letter arbeidsgangen for personalet.

Dessuten visualiseres data på en intuitiv brugerflate med nummeriske verdier og trendkurve. Systemet kan innstilles til automatisk advisering av pleiepersonale, vakthavende lege og/eller Mobil Akut Team, hvis hjerterytmen, respirasjonsfrekvensen eller temperaturen overskrider en forutbestemt grenseverdi.

patientmonitorering

Sensium fungerer som et komplementært system til eksisterende “track and trigger” systemer som EWS, MEWS, TOKS og BOS.

Se Sensium brochure her. For mere information om Sensium og muligheter for en klinisk test:

patientmonitorering