Fødetorso og fødesimulatorer

GM Medical forhandler de unike fødesimulatorene og fødetorsoer fra Gaumard Scientific, som er markedsledende, når det kommer til in-situ pasientsimulering.

Super OB Susie S500.300 – Avansert fødetorso

Super OB Susie fødetorsoen er designet til å hjelpe instruktører med å undervise i korrekt håndgrep i forbindelse med en normal fødsel, samt prosedyrer relatert til komplikasjoner, som for eksempel PPH.

Det anatomisk korrekte bekken og nyfødte gir elevene mulighet for å utvikle kliniske evner som kan overføres til scenario-baserte øvelser.

Super OB Susie har et reservoir til simulert urin og et reservoir til simulert blod så det er mulig å skape realistisk in-situ simuleringstrening på avdelingen.

Se brosjyre på Super OB Susie her.

fødesimulator