Luftveistrenere og  luftveistorsoer

GM Medical er stolte av å  kunne presentere markedets mest realistiske luftveier fra nordiske TruCorp samt luftveistorsoer fra hhv. Gaumard og TruCorp.

Her på siden kan du se en oversikt over først TruCorps serie av voksenluftvejstrenere etterfulgt av deres baby- og barne-luftveistrenere og avslutningsvis de to luftveistorsoer.

AirSim

Voksen luftveisstyrings og intubasjons treningsmannekeng.

AirSim Advance Bronchi X

Medisinsk trening i diagnostisk bronkoskopi og luftveisledelse.

AirSim Advance X

Voksen luftveisstyring- og treningsmannekeng til intubasjon og ventilasjon.

AirSim Bronchi

Voksen luftveisstyring og fiberoptisk undersøkelsestrening.

AirSim Combo Bronchi X

Trakeostomi og diagnostisk bronkoskopi trening.

Luftvägstränare

AirSim Combo X

Intubasjons-, trakeostomi- og cricothyroidotomy treningsmannekeng.

TruCric

Treningsmodell for cricothyroidotomi, trakeostomi og ventilasjon.

AirSim Baby X

Mannekeng til undervisning og trening av spedbarnsluftveier.

AirSim Child Bronchi X

Pediatrisk luftveisstyring og diagnostisk teknikktrening.

AirSim Child Combo Bronchi X

Pediatrisk intubasjon, trakeostomi og diagnostisk bronkoskopi-trening.

AirSim Baby X

Mannekeng til undervisning og trening av spedbarnsluftveier.

AirSim Child Bronchi X

Pediatrisk luftveisstyring og diagnostisk teknikktrening.

AirSim Child Combo X

Pediatrisk intubasjon, tracheostomi og cricothyroidotomi-trening.

AirSim Child X

Pediatrisk intubasjon og luftveisstyrings treningsmannekeng.

AirSim Pierre Robin X

Tung luftveisstyringstrening for spedbarn med PRS.

Luftvejstorsoer

Ved hjelp af Gaumard HAL S315.100 kan man trene gjenkjenning av laryngspasme og hvis nødvendig utføre en nødtrakotomi eller cricothyrotomi.

For å forbedre HLR-trening skal du tilføye Gaumard OMNI 2 for å se realtids-CPR-kvalitetsfeedback via den håndholdte controller og pc-linksoftware.

TruCorp TruMan Trauma X er anvendelig til Luftveisstyring, kirurgisk simulering og gjenopplivningstrening.