Neonatal respirator fra Stephan

Adaptiv ventilasjon med Sophie

En ekstern respirasjonssensor registrerer pasientens spontane pusteaktivitet og konverterer pasientens magebevegelse til et triggersignal. Det muliggjør rask tilpasning av ventilasjon til den aktuelle situasjonen.

Høyfrekvent oscillasjon

Om nødvendig aktiveres den integrerte høyfrekvente oscillasjon bare med et trykk på en knapp. Takket være den integrerte løsningen, er det ikke nødvendig å skifte pasientslangen. På den måten er det mulig raskt å levere optimal pleie.

Respiratorisk befuktning

Det servokontrollerte temperatur-sensorsystemet i Sophie-befukteren, forhindrer dannelse av kondens. Anvendelsen av ​​en separat enhet kan derfor utelates.

Oxygen metningskontroll

SPOC SpO2 -controlleren stabiliserer oksygenmetning uten behov for en ekstra sensor. Det fungerer uavhengig av den valgte ventilasjonsmåten og sikrer at pasientene ligger innenfor det definerte SpO2 -målområdet til et nivå på cirka 80 %.

Se mer i brosjyren her.

Fototerapi