Trådlös monitorering av vitala funktioner varannan minut

Sensium är ett trådlöst system utformat för proaktiv patientmonitorering på sjukhusets sängavdelningar.

Sensium är ett bärbart, trådlöst plåster (15 gram), som mäter de viktigaste vitala värdena (hjärtrytm, andningsfrekvens och axillär temperatur), och som varannan minut sänds trådlöst till avdelningens personal. Personalen kan därmed snabbt reagera på en försämring i patientens tillstånd. Den intensifierade monitoreringen skapar därför trygghet för både patienter och personal.

All data integreras med sjukhusets IT-system, vilket underlättar arbetsflödet för personalen.

Dessutom visualiseras data på ett intuitivt gränssnitt med numeriska värden och trendkurvor. Systemet kan ställas in för att automatiskt ge förhandsbesked till vårdgivare, jourhavande läkare och/eller de mobila akutteamet, om hjärtrytmen, andningsfrekvensen eller temperaturen överskrider ett förutbestämt gränsvärde.

patientmonitorering

Sensium fungerar som ett komplementärt system till existerande “track and trigger” system såsom EWS, MEWS, TOKS och BOS.

Se Sensium brochure her. För mer information om Sensium och möjligheterna till en klinisk prövning:

patientmonitorering
patientmonitorering

Slide For yderligere information
kontakt produktchef

Brian Vester

Mobil: +45 3155 2280
Email: bv@gm-medical.com