Vaginal ultraljudssimulator

SonoHysteroSim är en vaginal ultraljudssimulator designad för utbildning av Sonohysterography-kliniker.

Simulatorn ger en förbättrad endometrial visualisering under standardtransvaginalt ultraljud för evaluering av endometrial patologi. Den kan till exempel användas vid färdighetsträning för att evaluera patienter med onormal vaginal blödning eller infertilitet.

SonoHysteroSim visar ultraljudsbilder av endometrium i realtid och visar potentiella avvikelser som kräver ytterligare skanning. Dessutom tränas rutinen för transvaginala bilder av livmodern under infusion av saltlösning.

SonoHysteroSim-paketet inkluderar:

  • Kontrolldator (instruktörgränssnitt)
  • Extern LCD-skärm (studentgränssnitt)
  • Simulator med kvinnlig anatomi utrustad med simulatorer
  • Intravaginal ultraljudssond
  • Spekulum
  • Spruta
  • Ett antal kliniska fall.

SonoHysteroSim möjliggör användandet av äkta kateter (inte inkluderat i paketet).

Vaginal ultralyds simulator