MOVES SLC – mobilintensiv enhet / transport respirator

MOVES SLC från Thornhill Medical är en mobilintensiv enhet med inbyggd syrgaskoncentrator. Den drar syre från luften och levererar 0,85 FiO2-koncentrationer till ventilerande patienter – utan behov av O2-tank. Det hjälper till att göra MOVES SLC-systemet 50% mindre och 60% lättare än de standard transportabla system som används idag.

Klicka på bilden för att förstora.

MOVES SLC inkluderar:

  • En ventilator
  • En syrekoncentrator
  • Ett sugsystem
  • En patientövervakningsmodul
  • IT-stativ för extern montering av infusionspumpar.

Systemet fästs på en patientbår och är kompakt nog att passa i alla fordon, helikoptrar eller flyg. Den kan därmed användas var som helst som en mobil ICU-enhet.

Systemet är testat under extrem temperatur, höjd, stötar, vibrationer, EMC, sand, damm och regn.

Läs mer i broschyren här.

Mobilintensiv enhet