Apnø monitorering

Apnémonitorering

GM Medical är distributör till Respiration Monitorn från Delta Medical International.

Respirationsmonitorn är lätt (300 gr.), enkel och intuitiv att använda. Den patenterade engångssensorn säkerställer tillförlitliga mätningar och uppfyller hygienkrav.

Se broschyren om Respiration Monitorn