Ultraljudsstyrd regional anestesi

BlockSim från Accurate är en innovativ high fidelity simulator för träning av ultraljudsstyrd fascia block.

BlockSim är designad för att möta inlärningsbehovet inom ultraljudsstyrd regional anestesi som möjliggör visualisering av anatomi och ger information om nålens placering, samt utvecklar användarens förmåga att identifiera strukturer.

Simulatorn är utrustad med tre mycket realistiska och extremt hållbara vävnadsinsatser, inklusive traditionella anatomiska landmärken och fascia-lager. Den ger exakt taktil feedback till användaren när nålen sätts in, samt känslan av typiska fasciala ’pops’.

BlockSim kommer med förprogrammerade scenarier. Det är dessutom möjligt att utarbeta egna scenarier.

Se broschyr här.

ultraljudsstyrd regional anestesi