Engångs smärtpumpar

Syrinjector och Balloonjector smärtpumpar från japanska Daiken.

  • Säker och effektiv infusionsövervakning.
  • Kompakt, exakt, lätt att använda, tyst, miljövänlig.
  • 3 olika infusionshastigheter via exakt flowregulator/pump.
  • Flödeshastighet från 0,5ml / t till 12,0 ml / t.

Se broschyren om Syrinjector här och Balloonjector här.

smärtpumpar
smärtpumpar