Prehospital översikt

GM Medical erbjuder ett omfattande produktsortiment inom prehospital. Sidan här ger en överblick över möjligheterna och länk till beskrivning av de enskilda produkterna/produktkategorierna.

Laryngoscoper
ultralydsscanner
urinblåse-skanner
Mobilintensiv enhet
Kolmonoxid förgiftningslösning
anestesi-förångare