Ultraljuds-översikt

GM Medical erbjuder ett innovativt och högkvalitativt produktsortiment inom ultraljud. Sidan här ger en överblick över möjligheterna och länk till beskrivning av de enskilda produkterna/produktkategorierna.

Ultraljudsträning
Gel