Trauma-simulation och teamträning

GM Medical distribuerar de unika patientsimulatorerna från Gaumard Scientific. Simulatorerna är marknadsledande inom in-situ simulation, bland annat på grund av sin patenterade trådlösa RF-kontroll på upp till 300 meter och användning av korrekt patient monitoreringsutrustning, såsom pulsoximetri, AED, NIBP och EKG.

Bland simulatorerna finns tre traumavarianter som är speciellt utformade för Trauma-simulation och teamträning. Se mer nedan.

För ytterligare information
kontakta produktspecialist

Sebastian Straaten

Mobil: +46 73 511 6300
Email: seb@gm-medical.com

Trauma Hal S3040.100

Gaumards toppmodell på området och marknadens mest slitstarka trauma-patientsimulator

S3040.100 är en robust och slitstark trauma simulator för bruk i miljöer där andra simulatorer inte är lämpliga. Detta innebär simulation i varma och kalla miljöer, samt i regnigt väder. Dessutom kan man använda räddningsfolie utan risk för överhettning.

Trauma Hal S3040.100 kan styras trådlöst upp till 300 meter och genom väggar och golv.

Se broschyr på Hal S3040.100 här.

Besök Hal S3040.100 på Gaumards hemsida.

Trauma Hal S3040.50

S3040.50 är en trådlös trauma-simulator med blödnings funktioner i sår och trauma extremiteter. Simulatorn är perfekt för trauma teamträning, brandbekämpning, nödhjälp, evakuering, patienttransport, katastrofträning, dekontaminering och mycket mer.

Se broschyr på Hal S3040.50 här. 

Besök Hal S3040.50 på Gaumards hemsida

Trauma Hal S3040.10 med OMNI2 Controller

S3040.10 med OMNI2 Controller är en trådlös trauma-simulator med programmerbara blödnings- och trycksensorer. Den robusta designen gör den här simulatorn perfekt för simulationsträning inom trauma- och katastrofmedicin.

Se broschyr på Hal S3040.10 här. 

Besök Hal S3040.10 på Gaumards hemsida