Simulator til Intrapartum Ultralydsscanning

IUSim er en Intrapartum Ultralyds simulator fra Accurate Solutions, designet til å trene fødselsdiagnostisering i forskjellige situasjoner.

Simulatoren gir brukeren mulighet for å evaluere hvor fremskreden fødselen er, måle perineum og progresjonsvinkel, forutsi vaginal levering og forstå normale og unormale fødselsforløp ved hjelp av ultralydsbilder.

IUSim gir med andre ord mulighet for å trene en viktig diagnostisk prosedyre relatert til fødselsforløpet.

Vaginal ultralyds simulator

Slide For yderligere information
kontakt produktchef

Brian Vester

Mobil: +45 3155 2280
Email: bv@gm-medical.com