Lungsimulator

LungSim är den första lungsimulatorn som kan kopplas ihop med alla patientsimulatorer.

Den unika modelldrivna programvaran ger användaren möjlighet att träna sig själv i respirationsmekanismerna och därmed skapa avancerade simuleringsscenarier med flera fall av lungsjukdomar eller akuta respirationsproblem.

Användaren kan utveckla förmågan att tolka respiratordata, formulera diagnoser och anpassa behandlingen efter den patologiska patientens tillstånd. Den enkla programvaran gör det möjligt för facilitatorn att trådlöst simulera flera patienttillstånd, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom eller allvarliga respiratoriska syndrom genom att ändra patientparametrar och andningsvärden.

LungSim är den första lungsimulatorn som kan kopplas ihop med alla patientsimulatorer.

Den unika modelldrivna programvaran ger användaren möjlighet att träna sig själv i andningsmekanismerna och därmed skapa avancerade simuleringsscenarier med flera fall av lungsjukdomar eller akuta respirationssproblem.

Användaren kan utveckla förmågan att tolka respiratordata, formulera diagnoser och anpassa behandlingen efter den patologiske patientens tillstånd. Den enkle programvaran ger facilitatorn möjlighet att trådlöst simulera åtskilliga patienttillstånd, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom eller allvarliga respiratoriska syndrom genom att ändra patientparametrar och andningsvärden.

For yderligere information
kontakt produktchef

Brian Vester

Mobil: +45 3155 2280
Email: bv@gm-medical.com